Storlaksen tillater deling av innhold, og deler av innhold fra siden så lenge det henvises til siden det er hentet fra. Mal for deling på papir eller elektronisk artikkel : Vanlig referanseteknikk for vitenskapelige artikler.
Eksempel:

Ifølge Skjævesland (2002)... ...det er ikke alltid vurderingsformene kan formidles korrekt (Aase, 2005)... Stubhaug (2004) viser til forsøk gjort …
Hentet fra http://www.hiof.no/nor/biblioteket/hvordan-skrive-oppgave_/hvordan-skrive-storre-oppgaver/referanseteknikk#elektron-nettside-med-forf
i referanseliste *Skjævesland, Odd Inge. (2002). Nærmere løsning for nettleksikon. Hentet 15. januar 2002 fra http://www.aftenposten.no/nyheter/nett/article.jhtml?_articleID=258086
Hentet fra http://www.hiof.no/nor/biblioteket/hvordan-skrive-oppgave_/hvordan-skrive-storre-oppgaver/referanseteknikk#elektron-nettside-med-forf

Mal for deling på nett:

<p>Her er et utdrag fra <a href="http://www.storlaksen.com" >Storlaksen</a> sin webside:</p> <blockquote cite="http://www.storlaksen.com/"> Tekst og bilder som deles </blockquote>

Dette er hvordan det vil se ut på nett:

Her er et utdrag fra Storlaksen sin webside:

Tekst og bilder som delesTeksten er kunn eksempel på hvordan det skal gjøres, Dere står fritt til å legge inn den teksten som dere vil ha så lenge referansene er der.
Tekst og bilder som er hentet fra Storlaksen .com, vær opmerksom på at enkelte bilder ikke tillhører siden så bilder må man be om tillatelse på ett og dersom ikke bildet er merket som storlaksens eiendom.
Vi vil jobbe med å merke alle bilder så snart som mulig.