Håkjærringgrunnen


Yppelig for å fiske sei torskog hyse.


{mosmap width='500'|height='400'|lat='68.41409'|lon='17.83503'|
zoom='3'|mapType='Satellite'|text='Håkjærringgrunnen'|tooltip='DWO'|marker='1'|align='center' }

Kartreferanse til gule sider sjøkart.

http://kart.gulesider.no/m/9oHUc