Kloskate


En av våre vanligste skatearter som er en spennende fangst for Kystmeitere i hele Norge! KLOSKATE: Den lever som piggskatene, men de 2 artene finnes ikke i samme områder. Har gytevandringer som kan minne om piggskatene sine, men her kommer hunnfiskene inn mot grunt vann 1 måneds tid før hannfiskene kommer innover. Kloskaten kan bli over 17 kilo og over 100cm. Den lever fra 20-400 meter hvor den lever av sjøkreps, småfisk krabber og hva den måtte finne som passer i munnen. Oversiden av denne arten er full av pigger og letteste måte og skille denne skaten fra
andre er at den krøller seg som en ball etter at den er på land og på størrelsen dens da kloskata stort sett er mindre en piggskate og lysere i fargen. Det sies også at piggskate og kloskate svært sjeldent er og finne i samme områdene selv om de lever av samme byttedyrene og på samme bunn type og samme dybder.
Sportsfiske etter kloskatene foregår stort sett med mindre kroker en ved piggskata og grunnen til det er at kloskatene er sjeldent noe stor her i Norge. Som takler til kloskata blir det akkurat de samme som til piggskata, glidenes takkel med kraftig fortom men når man bruker mindre kroker må man huske og bruke mindre agn for og gjøre krokingen enkel og sikker. Anbefaler og bruke hansker ved behandling av kloskater på grunn av den ru og piggete huden.