Steinbit


En vanskelig og morsom sportsfisk alle kan fange i fra land i Norge!

GRÅSTEINTEINBITT: Den av våre arter i Norge som har kraftigst kjeve og kan ikke forveksles med noen andre arter. Den gyter fra november til februar på 40-200 meter. Ellers i året lever den fra fjæra og ned til 400 meter. Den lever for det mest over tangbevokste steder eller andre steder hvor den kan finne kråkeboller, muslinger, blåskjell, krabber, sjøkreps, hummer og pigghuder. Den kan knuse det meste med kjeven sin men lever for det meste fredlig i fjellsprekker eller under steiner.Steder man leiter etter en steinbitt for og fiske etter den er rundt fjellknauser som går ut i vannet, rundt områder med mye stor stein og mye blåskjell og krabber. Sportsfiske etter steinbitten skjer med agncocktail av reker og sild i områder hvor det finnes bra med muslinger, kråkeboller og krabber. Som takkel velger jeg her et fast takkel hvor jeg bruker stålfortom ned til kroken som jeg skal agne med en agncocktail som består av sild og reker på en 6/0 sirkel krok og tidlig tillslag for og lettere bruke C&R Gråsteinbiten gjenkjennes best på fargen og hvilken dybde den lever på for gråsteinbiten lever mye grunnere en de andre steinbitt artene vi har i Norge.