Brosme


Litt fakta om brosme og hvordan man kan drive målrettet kystmeite etter den og hvor man kan gjøre det! 

Read more: Brosme

Svarthå


Vår minste haiart som alltids er der når du ikke får annet!

Read more: Svarthå

Kloskate


En av våre vanligste skatearter som er en spennende fangst for Kystmeitere i hele Norge!

Read more: Kloskate

Ål


Sportsfiske etter ål med hvor den lever og hvordan man best mulig kan fiske etter den.

Read more: Ål

Torsk


Torsken er en av våre vanligste fiskearter og finnes i hele nordlige atlanten men mest tallrik fra vestlandet og helt nord. Man kan dele inne torsken i 2 hoved stammer, kyst torsken som finnes langs kysten og som vandrer lite. Den er også mest bunn stasjonær og livnærer seg hovedsakelig av krabber, krepsdyr og småfisk mens den hav vandrende som også går som skrei. Skreien lever et mye mere pelagisk liv og livnærer seg mye mere på annen fisk som lodde, sild og brisling. Gytingen foregår i mars-april på 50-200 meter og eggene vil drive opp mot overflaten hvor dem klekkes etter 9-20 dager avhengig av tempraturen, kortere tid desto varmere vann. Torsken vil da drive pelagisk til den er ca 8-10 cm hvor den lever av raudåtelarver, raudåte, krill og andre krepsdyr til den kommer til bunnen hvor føden går mere over mot krabber, småfisk, børstemark, mark og reker. Små torsken trives best i fra fjæra og ned til en 10-15 meter men kan selfølgelig finnes dypere. Når torsken er blitt større vil den starte og jakte mere på sild, brisling, tobis og hvitting men tar alt annet av småfisk den måtte kommer over og spesialiserer seg på det den har størst tilgang på. For kyst torsken er krabber, taskekrabber og hummer viktigste føden men når torsken kommer litt opp i størrelsen vil den starte og jakte mer og mer på hvitting, småsei, sild, brisling og smålyr samt artsfrender. 


Sportsfiske etter torsken kan både være utfordrene og lett på engang for når man finner ut hva som trigger torsken kan ofte få gode fangster men når man ikke finner ut helt hva som skal til eller helt finner hvor dem står så er ofte fisket trekt og dårlig. Det fine med torsken er at den sjelden er vanskelig og finne eller vanskelig og få til og bite når man veit hvordan og hvor man bør fiske. 
Når man jakter på torsken bør man finne grovbunn som fjell og steinrøyser fra 10-100 meter men ikke vær redd for og fiske dypere eller grunnere. Strømutsatte steder, tarebelter er også gode plasser for og finne torsk for her finnes det ofte mye småfisk, krabber og hummer som gir et godt utvalg av føde og stabil tilgang på mye mat så her finner man ofte de største torskene. 
Når man fisker etter torsken er det viktig og fiske langs bunn for det er stort sett langs bunnen fisken står svømmer og leiter etter mat og da bruker den skjegget for og lokalisere krabber og hummer men den har en godt utviklet hørsel som gjør at den hører småfisk som kommer i nærheten. Når man bruker sluk eller jigg som jeg foretrekker velger jeg og la sluken treffe bunn og så gir jeg den 2-3 raske bevegelser før den igjen får synke til bunn igjen før jeg starter og fiske den rolig og ikke i for høy fart inn, la sluken eller jiggen synke på stram line til den treffe bunn for vær 10 meter ca og er ofte akkurat da fisken biter. 
Ved kystmeite etter torsken velger jeg ofte store agn og kroker i størrelsen 3/0-10/0 for torsken er glupsk og stor i munnen så en kilos torsk sluker lett en 500 grams sild med 2 stk 8/0 kroker. Torsken er heller ikke noe serlig vanskelig når det gjelder tackler for den finnes ikke kroksky og sluker agnet raskt. Lange kast er ikke nødvendig for mye av torsken kommer helt opp på land i ly av mørket som også er beste tiden for og jakte på stor torsk fra land. Jeg har ofte sett stor torsk på halvmeter dypt vann så fort det har blitt mørkt og da spesielt rundt steder det er lys som går ut over vannet. 
Som agn liker jeg veldig godt et kombo agn av sild og reker eller sei og reker og det kan ofte virke som torsken ikke klarer og la dette agnet være i fred. Hel sei/lyr/hvitting kan også til tider gi bra torsk men da skal dem være ferske for og fiske godt. Virker ikke som torsken er glad i modent/dårlig agn så ferskt agn er og foretrekke.