Ørret


Middels vanskelig å fange, kan bli over 5 kg.