Laks


LAKS
En av våre mest etter traktede sportsfisker som både blir stor og er råsterke! laksen er heller ikke lett og komme i kontakt med og man bør regne mange timer mellom vær gang man kjenner en laks og enda lengre tid mellom vær gang man får laks! Følelsen når man får en bra laks derimot er en av de beste i værden!


OM LAKSEN
Laksen er en langstrakt fisk som kan komme seg over fosser på 3-4 meter i fritt fall noe som gjør den til en mester i og hoppe! Selve laksen er en anadrom fiskeart som vil si at den vokser opp i en elv og vandrer ut i havet og blir der til den blir kjønsmoden og da kommer den tilbake til samme elven.
Når laksen starter på veien opp i elva er den stålblank stort sett og vandringa opp i elva starter i mai og det vil da komme laks til elvene helt ut oktober stort sett men etter oktober er oppgangen stort sett over.

Noen steder har man derimot oppgang helt ut november også. Når laksen har gått opp i elva slutter den nesten helt og spise og kroppen vil forandres en del. Den vil få mye hardere skjell og hud som gir større beskyttelse mot steiner og kamper i mellom laks. Hannlaksen vil bli rød/brun og har ofte fine mønstre og fargespill mens hulaksen oftest bare blir gråere og får skjell og kraftigere skinn.

Når gytinga nærmer seg så blir hannlaksen ganske territoriell og passer på sitt område og må ofte sloss mye for og beholde plassen sin og for og få gytet med hunnene som er der. Hufisken er ikke i like stort anntall så det er ofte snakk om 2-5 hannfisk som skal til for og klare og befrukte alle egga som hulaksen ligger.
Når hufisken skal gyte lager den gytegrop som den graver ut ved og legge seg på siden og slå med halen mot bunnen for og flytte på grus og stein. Gytegropen blir da 10-30 cm dyp før den legger rogna der og mens hufisken legger rogna vil hannlaksen spre melke over rogna for og befrukte dem.
Etter 10-12 uker klekker rogna og dem er plommesekk yngel fram til vann tempraturen starter og stige etter vårflommen. Etter en liten stund til vil dem svømme ut i fra grusen og hjemme seg på grunt vann og her blir dem til høsten. Når høsten kommer har de blitt 1-2 cm og vil starte og leve mere på nymfer og små insekter, men plankton vil fremdeles være hovedbytte for yngelen. Når dens 2 sommer starter er den 3-5 cm stor og kalles parr. Parren lever mest på insekter, nymfer og småkrepsdyr den finner på bunnen. Når høsten kommer og laksen gyter igjen vil parren forsyne seg godt av rogn og det ikke bare under gytinga men under hele vinteren. Når den er på sin 3 sommer vil de være 10-15 cm ca og nå er de mest interessert i større insekter og nymfer, men krepsdyr vil fremdeles være en viktig del av føden. Den vil igjen spise rogn på høsten og ut vinteren men når den er ca 4 år vil en del av dem forlate elva i mai-juni for og starte på vandringen mot havet. Når den vandrer ut i havet heter den smolt og vil starte og jakte mere på småfisk og og større krepsdyr. Viktigste føden for smolten er ofte strandreker og reker men brisling og småsild er også viktige som mat. Smolten vil vokse veldig raskt i sjøen på grunn av at den har mye større tilgang på mat.
Smålaksen vil oftest spise mest reker og brisling til den kommer over 3-4 kilo. Når den kryper over 3-4 kg vil den starte på en rein fiskediett omtrent. Da er sild, brisling, tobis og makrell viktigste byttedyrene og på denne kosten vokser de fort og kan nå vekter på 10-15 kg på bare 4-5 år og på 8-10 år kan noen nå vekter helt opp mot 15-20 kg!
Når laksen har gått i sjøen til den har blitt kjønsmoden som kan ta alt i fra 1-10 vil den starte på vandringen tilbake til elva den blei født. Den vil da ofte komme tilbake i mai-september hvor de største kommer tidligst. De store kan ofte komme inn i elvene alt tidlig i mai men største delen kommer i mitten av mai i de større elvene og i juni starter mellom laksen med en og annen større fisk og komme på. Rundt sankthans starter ofte smålaksen og komme i store flak på elva. Nå høsten nærmer seg vil resten av laksen komme seg på elva og nå får man også ofte opp en del ny storlaks. Den laksen som kom opp i mai vil også gjerne bli mere bitevillig igjen på denne tiden og helt fram til sesongen avsluttes som er litt forskjellig i fra sted til sted.
Min største laks så langt, 12,0 og tatt i namsen ved fossland på sluk.


Sportsfiske etter laks blir en egen tråd på grunn av at det er så mange metoder og så mye informasjon om det!