Hyse, Kolje


Også kjent som kolje.
Kystmeite og sportsfiske etter en av våre beste matfisker og har skrevet en del om selve hysa med levesett, levested og hva den spiser.


Hysa kjennes lettest igjen på den store svarte flekken den har under fremste ryggfinne og det tykke hue i forhold til andre torskearter. Selve fisken er også ganske rund med en veldig klar og tydelig sidelinje . Hysa kan finnes i litt forskjellige farger men det vanligste er brun,svart og gråhvit buk. Det er også tatt gullfarga og albino hyse, men det hører med til sjeldenheten.
Hysa lever i fra 20-300 meter hvor den trives best over bløtbunn som sand,leire og mudder men dukker ofte opp langs steder med grøvere bunn av grus og småstein. Her lever den av sjøkreps, småfisk, krabber, kreps, krepsdyr og diverse børstemarker og fjæremarker som måtte dukke opp. Hoved føden er alike vel krabber og småfisk som sild, brisling og småhvitting.
Gytinga foregår i mars-juni på 100-150 meter hvor hufisken gyter fra 12000 til 3 millioner rogn korn litt avhengig av størrelsen. Eggene klekkes til vanlig etter 12-14 dager og da driver larvene med havstrømmene og spiser de minste hoppekrepsene til de blir 4-5 cm og da slår dem seg til rundt maneter som gir dem beskyttelse i mot store predatorer som torsk, sei, større hyser og andre farer. Etter vært som den blir større blir krabber og småfisk viktigere som føde.
Hyse blir ikke like stor som flere av de andre torskefiskene men den kan bli opp mot 110 cm og 19 kilo som igjen tydelig viser at dette ikke er en lang fisk men kort og tykk.


Kystmeite etter hyse
Kystmeite etter hyse er ingen stor sak for hyse er ingen kresen fisk som tar det meste av agn du klarer og presanktere enten på bunn eller over bunn. og så lenge du fisker i fra 20-100 meter over sand/mudder eller grovgrus vil du ha sjanse for og finne en av våre mest populære matfisker og hyse er også en utmerket sportsfisk som gir gode kamper og en utfordring for de fleste. Utfordringen blir mest det at den er løs i munnen som gjør at krokfeste ofte løsner under kampen og da mister man fort fisken
Som agn til Hyse liker jeg best fersk sild eller fersk sei men blåskjell og fjæremark er minst like bra viss ikke bedre til tider.
Kystmeite etter hysa er best om kvelden og natta for den er også mest aktiv om natta som de andre torske artene for den har også en velutviklet luktesans og med den store sidelinja og skjeggtråden kan den høre krabber,småfisk og krepsdyr og finne dem uten og måtte se dem. Det kan ofte være lurt med litt selvlysende pærler eller slanger forran agnet til hyse for da vil agnet skille seg godt ut på bunnen og føre til mange flere hugg og mer fisk på land.
Litt på info om fiskemetoden Kystmeite
Her finner du det siste som er sjekt og vite for og ha suksess ved kystmeite Mer info om hvordan drive kystmeite