Blåstål og Rødnebb


Sportsfiske etter en av våre vakreste fisker og litt fakta om den

Blåstål og Rødnebb
Disse 2 fiskene blei lenge sett på som 2 arter men det dreier seg om at hannfisken blåstål ikke ligner på hunfisken rødnebb men de er samme arten.
Begge to er veldig langstrakte og spesielt blåstålen kan ikke forveksles på grunn av fargene den har. Det spesielle med blåstålen og rødnebben er at den er hermafroditt for den blir født som hunfisk men vil etter vært forvandle seg og bli en hannfisk og det skjer først når fisken har vært en hunfisk i ca 7-13 år og da vil den bli en hannfisk. Det finnes også blåstål som blir født som hanner og de vil da ikke endre farge men forbli røde hele livet.
Blåstål og rødnebb lever for det meste av rur, snegler og små krepsdyr men den kan ta yngel av andre arter viss muligheten er der. Den kan også ta lakselus og parasitter ifra andre arter men ikke i like stor grad som bergylt og bergnebb.
Blåstålen og rødnebben er meget gode matfisker men det er mye bein i kjøttet på dem men selve kjøttet har en søtaktig smak.
Rødnebb og blåstål blir ikke veldig store men den er registrert med fangster opp mot 35-40 cm og vekter opp mot 1 kilo, men den er sjelden over 35 cm. Blåstål opp mot 30 cm er derimot ikke uvanlig, men noe skjer med veksten etter det.
Sportsfiske etter blåstål:
Dette skjer med småagn som reker, strandreker og blåskjell ved svaberg, moloer eller brygger for storbåter som har betong stolper ned i vannet. Kystmeite etter blåstål og rødnebb er både spennende og morsomt for man vil komme i kontakt med mange andre av våre gyltearter og blåstål/rødnebb er utmerkede sportsfisker både på grunn av fargen og selve kampen de kan gi på lett utstyr.