Bergnebb, agntjuvenes konge


Agntjuvenes konge med litt fakta om hvor og hvordan man fisker denne lille agntjuven.

Bergnebb, agntjuvenes mester!
Denne lille langstrakte og brune agntjuven er ofte en stor plage for alle som fisker med agn på grunt vann om sommeren og er en av de mindre skye artene vi har så det er en morsom art og fridykke på. Den lever på tanglopper, blåskjell snegler og reker men tar gjerne til seg hva den måtte klare bite på. Den lever fra mitten av mai og ut oktober på veldig grunt vann og er da ganske sjelden på mer en 10 meters dyp og de fleste er i fra 1-4 meter ved hardbunn som fjell, moloer og båtbrygger ved kjettingene som går ned i vannet.
Gytinga foregår på grunt vann i juni-juli hvor en hann og en hun parrer seg og rogna vil drive pelagisk i noen dager før de klekkes og den vil søke mot bunn. Ved bunnen vil den starte og leve på tanglus, tanglopper og rekebarn til den etter ca 1 år vil være rundt 5-8 cm. Da går føden mere over til reker, tanglopper og blåskjell som er opp til 8,5 mm store. bergnebben blir først gytemoden etter 3 år og da er den 9-13 cm stor og her stopper veksten hoss de fleste men noen kan bli opp mot 20 cm.
GJEDDEFLUER

Når senhøsten kommer vil den trekke ut mot dypere vann og den er da påvist helt ned til 50 meter. Den vil sjeldent gå dypere en 20 meter selv på vinteren.
Sportsfiske etter Bergnebb.
Dette er ikke noe mange driver med, men denne lille fisken er en morsom fisk og fange for man ser mye fisk og kan få ganske mye fisk, men siden Bergnebben også til tider kan fungere som pussefisk for laksefisk er det anbefalt og ikke ta den opp på områder hvor laks og ørret er plaget av lakselus eller andre parasitter. Når man fisker etter bergnebb er det viktig og bruke små kroker og små agn og helst bør man ned mot krokstørrelse 14 men 10-12 fungerer på de større bergnebbene. Som agn vil jeg anbefale strandreke biter hvor man kapper en strandreke i 4-6 biter og bruker 1 og 1 bit. Det vil gå mye agn for den går ikke under agntjuvenes konge uten grunn.... Den stjeler agnet oftere en du klarer og kroke den uansett!
Eneste jeg bruker Bergnebb til når jeg fisker etter dem er som agn for bergnebb fileer er strålende agn til torsk, sei, hvitting og flyndre, men siden det er litt arbeid med og få tak i bergnebb og når den er viktig som pussefisk vil jeg ikke anbefale og bruke for mye av dem.