Kveite


Vår største og råeste sportsfisk som både gir stor utfordring, utrolig kamp, men må ikke glemme hvor bra den er som matfisk heller!

KVEITE: Vår største flatfisk som kan bli over 3 meter lang og over 300 kilo så dette er vår største sportsfisk som kan fiskes fra land og ved vanlig båtfiske. Kveita gyter i senvinteren på 300-700 meter og den har også en gytevandring mot gyteplassene sine som kan være i alt fra dype fjorder til over dypt vann i åpent hav. De største individene finner man ofte dypest hele året men umodne kveiter finnes på grunnen hele året hvor den beiter på sild, torsk, sei, hvitting, ulker, krabber, hummer, sjøkreps andre småflyndrer og hva som måtte dukke opp. Siden kveita er en dyktig svømmer kan den påtreffes i alle vannlag.
Kystmeite etter kveita foregår ofte med jigg og agn over sandgrunner fra 10-40-50 meter. Når kveita tar så tar den stort sett veldig forsiktig så man kjenner stort sett bare smånapp og da må man vente til man kjenner at man kjenner tyngden kommer i stanga når den dykker og da skal man sette et hardt tillslag for og kroke den godt.
Når man fisker etter kveita er det viktig og huske på at dette er en stor rovfisk med skarpe tenner så en kraftig sjokkfortom til kroken er viktig for og unngå at den sliter seg. 
Når man kystmeiter etter kveite er det ingen grunn til og være sparsom på agnet eller bruke småagn for selv en liten kveite langt under minstemålet svelger en 40-50 cm stor sild på under 1 sekund! Så bruk store agn, store søkker for og få agnet godt ut. Siden kveita er en veldig aktiv jeger kan det være en fordel og ikke bruke gripe søkker for litt drift vil sette bevegelse i agnet og fiske av større områder som igjen bør føre til mere fisk på land. 
Og finne kveita er ikke noen stor sak egentlig for den er som de fleste andre flyndrene mest over sandbunn hvor den ligger på lur og venter på at en krabbe eller en fisk skal komme for nært. Kveitene trives best i fra 10-40 meter og det er denne dybden som er det også er mest praktisk og fiske på i fra land. Det som er vrient med kveita er det at den tar store bytter og spiser ikke like ofte som andre flyndrer så det blir ofte en del venting men når det først skjer noe vil det fort komme flere fisk på engang som gjør at det da fort kan komme 1-2-3 kveiter på en times tid fra samme flekken for og så være døtt resten av dagen og så får du en like stor bett periode dagen etter ca på samme tiden og stedet. Til man finner denne flekken og når så blir det venting venting og mere venting. 
At den er vanskelig betyr ikke at det er umulig eller at du ikke burde prøve for når man først har fått på en kveite så er man hekta! Selv små kveiter kjemper utrolig bra og sjansen for en på 10-50 kilo er stor også! En kveite på 17 kilo jeg så blei tatt hadde et utras på nesten 100 meter og det gikk på mindre en 20 sekunder! 
Da ønsker jeg deg som leser dette lykke til med kystmeite etter kveite fra land! SKITTFISKE!