Rødspette


Vår mest populære flyndre og fiske etter som kjemper godt og smaker godt! 

Rødspetten er en høyrevridd flyndre som man lettest kjenner igjen på den svake buen og de store markante røde prikkene. Rødspetten er stort sett hvit i buken/undersiden men noen kan være dobbeltfarget noe som ikke er så veldig skjeldent. Rødspetta lever fra Marokko og den er påvist så langt nord som Grønland men det er bare enkelte individer. Den er mest utbredt i nordsjøen og helt opp til Finnmark.
Gyte tiden er rundt februar-april men litt seinere i sør og noe tidligere i nord. Den gyter i mudderbunn hvor den graver seg groper hvor rogn og melke blir lakt før eggene flyter opp til overflaten og klekkes etter ca 20 døgn ved en vanntempratur rundt 6 grader. Yngelen lever da pelagisk en stund hvor dem ligner på helt vanlig yngel men etter noen måneder blir dem flate og trekker til bunn. Når dem trekker til bunn er dem rundt 1-2 cm store.Når den har kommet seg til bunnen lever den av småfisk, krabber, reker, tanglopper, gravemuslinger og diverse fjæremarker og annen mark som blir skyldt ut i fra bekker og vassdrag i nærheten. 
Rødspetta er også kjent for og kunne vandre kortere strekker opp i elver og bekker hvor den jakter på mark, nymfer, småfisk og rogn i fra ørret/laks, men meste parten av rødspettene finner man i sjøen ved sandstrender fra dybden 5-25 meter lever de fleste av dem men noen typere og noen grunnere. Rødspetta kan gå veldig grunt på flo men vil da trekke ut igjen når sjøen synker. 
Sportsfiske etter rødspetta er ikke vanskelig eller utstyrs krevende noe som gjør at dette er en glimrende art og bruke fisketiden sin på! Rødspetta kjemper også veldig godt men smaker nok enda bedre. Rødspette er en av mine favoritt arter og fiske etter av disse grunnene! 
Les mer om hvordan og hvor her: kystmeite etter flyndre