Sportsfiske og fakta om piggskate


 

Piggskaten er vår største og mest utbredte skateart som både er god som mat og er vanskelig og fange! 

PIGGSKATE: En av den vanligste skate artene vi har i Norge og den lever fra 10-300 meter. Uten for gyte tiden som er sent på våren og uttover sommeren hvor dem kommer ganske grundt for og legge 15-20 eggkapsler. Når dem lever så lever dem i mindre stimer som er kjønnsdelte og sånn lever dem nesten hele året bortsett fra når parringen skjer. Føden består av, småfisk, reker, snegler, krabber, bløtdyr, pigghuder og hva den måtte finne som passer i munnen. Den lever på sand og mudderbunn og ofte inne i fjordsystemer, men man kan finne den på strømutsatte steder også.
Kjennetegn: Piggskata skilles fra andre skater med en mye mørkere farge og tydelige prikker. Piggene står også parallelt nedover fisken i motsetning til kloskata som har pigger over hele. Piggskaten er mest nattaktiv men tar til seg føde hele døgnet når muligheten byr seg.
Fiskemetode: Det er agnfiske som gjelder siden den ikke er en videre god aktiv jeger. Den bruker mest sin vel utviklete luktesans for å finne mat men hørselen spiller også noe inn på jakt etter krabber, krepsdyr og sjøkreps. Som agn velger man stort sett noe som lukter godt som sild/makrell på store kroker. 3/0-6/0 er nok den beste krokstørelsen.