Jigg og shadfiske


Shadfiske og jiggfiske er samme fiskemetode men 2 forskjellige typer gummiagn. Begge deler fungerer til alt av rovfisk.  Største fordelen med jigg eller shad er at man lett kan bestemme vilket vannlag man skal fiske i bare ved å telle hvor lenge man lar den synke og den er lett og holde på samme dypet bare man får litt følelse med hvor fort den synker og hvor fort man kan sveive uten at den stiger.
Det vil komme mer om hvordan man velger hva man skal bruke til forskjellige arter og hvordan man fisker etter forskjellige arter som torsk, sei, sjøørret og abbor.

                                                   

 
 

 
  Shadjigger jeg bruker mye.


 

En jigg derimot er litt annerledes og ligner ikke på en liten fisk men kan være minst like effektiv!


 


Fiskemetoden med jigg/shadjigg er egentlig ganske lett selvom det handle mye om og ha god kontakt med jiggen hele tiden så man skal aldri la jiggen synke fritt men på stram sene for at den skal svømme riktig på vei ned mot bunnen. Så fort jiggen treffe bunn skal man sveive 2-3 runder og så la den synke igjen så kan man ta 8-10 runder før man lar den synke igjen på stram sene. Jeg liker godt og sveive mens jeg drar stanga opp og så følger jeg jiggen på stram sene mens jeg lar jiggen synke så langt jeg vil.
Det fine med jiggfiske er at jiggen setter seg ikke like lett fast bunn og selve jiggene er ofte mye billigere og kan til tider fiske mye bedre en vanlige sluker/spinnere.
Jigg/ shad jigg er spesielt effektivt i jakten på storabbor, gjedde, gjørs og ørret i ferskvann men i sjøen er shadjigs ofte bedre til hvitting, torsk, kveite, lyr og sei. Dette betyr ikke at dette fisket ikke fungerer mot laks, sjøørret, piggvar elle andre rovfisker for her kan jigg/ shadjigg gi gode fangster nå man fisker dem riktig på er på riktig sted.
Arter jeg har fått på jigg: torsk, sei, skrubbe, rødspette, hvitting, laks, sjøørret, ørret, lyr, gjedde og abbor. Det vil nok bli flere arter etter vært for jeg er ganske ny i jigg/shadfiske.