En av mine nyere kystmeite plasser som har gitt bra med torsk og sei og av fin størrelse også men det var ikke torsk og sei jeg jakta på når jeg reiste hit for første gang men kveite og steinbitt noe jeg har fått bekrefta at er der men ikke fått selv der. Det er også en mulighet for lange, brosme og pigghå her men de fiska jeg ikke etter eller på plassen som dette skulle være. Her er det en veldig sterk strøm som trekker inn mye småsei men dette er også et velkjent sted for sildefiske og det gjør at det i dette området kan finnes mye storfisk som stortorsk og storkveite. Jeg fikk ekstremt bra med torsk her og en del fin sei, mista også 3 stk som jeg trur kan ha vært kveite men veit ikke siden jeg ikke fikk dem opp. 
Viss jeg skulle tipse om bare 1 plass i nord trøndelag for kystmeite så ville det vært disse 3 plassene som er her! alle 3 er det lett og komme til på og alle 3 plassene gir bra med fisk! Artsmangfoldet her er også stort og har et bra potensiale for storfisk av flere arter. 
http://kart.gulesider.no/m/9HHrr